Çevre Politikamız

FujiPlus olarak, çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek, faaliyetlerimize ve topluma sürdürülebilir katkılarda bulunmayı hedefliyoruz.

FujiPlus olarak etkinliklerimiz, döngüsel ekonomi, yaşam döngüsü, sürdürülebilir gelişme ve sürekli iyileştirme prensibine dayandırmaktayız.

Faaliyetlerimiz

 • Üretim ve hizmet etkinliklerimizin tamamı; yasalara, yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak şekilde yapacağız.
 • Üretim yaparken ve hizmet sağlarken mümkün olan en yüksek teknolojiyi kullanarak, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın; çevre, sağlık ve iş güvenliği risklerine maruz kalmasını engelleyeceğiz.
 • Doğal kaynakların sınırlı olduğu bilinciyle hareket edeceğiz, yenilenmesi mümkün olmayan doğal kaynakların kullanımını azaltıp yenilenebilen alternatif hammadde kullanacağız.
 • Üretim ve hizmet etkinliklerimizde atık miktarımızı mümkün olan en düşük miktarda tutacağız. Atıklarımız için yeniden kullanım ve geri dönüşüm olanaklarını sağlayacağız.
 • Çevre ile ilgili oluşabilecek acil durumlarla ilgili risk çalışmaları yapacak ve öngördüğümüz riskleri mümkün olan en düşük seviyeye indireceğiz.
 • Çevre politikamızda yer alan hedefleri gerçekleştirebilmek için yeterli kaynağı ayıracağız ve zaman içinde yaşanan iyileşmeyi takip edeceğiz.
 • Çevre politikamızı sürekli geliştireceğiz.

Tedarikçilerimiz ve Taşeronlarımız

 • Tedarikçilerimizin ve taşeronlarımızın, bizimle çalıştığı sürece çevre politikamıza uygun davranmalarını talep edeceğiz.

Eğitim

 • Üretim ve hizmet etkinliklerimizin gerçekleşmesini sağlayan çalışanlarımızın; çevre koruma konusunda aktif rol almaları için eğitim çalışmaları yapacak ve çalışanlarımızı bilinçlendireceğiz.
 • Tüketicilerimizin ürünlerimizi kullanırken çevresel etkileri de göz önünde bulundurması amacıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapacağız.

Ürün Yönetimi

 • Ürünlerimizin üretimi ve kullanımı sırasında ortaya çıkan atığın insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini mümkün olan en düşük seviyede tutacağız. Oluşan atık miktarını düşürmek için araştırma ve geliştirme çalışmaları yapacağız.

Paydaş Diyalogu

 • Ürün ve faaliyetlerimizin olası çevresel etkileri konusunda paydaşlarımızı düzenli ve açık olarak bilgilendireceğiz. Paydaşlarımızdan gelen isterleri değerlendirecek ve sürekli iletişim içinde olacağız.
 • Yasa, yönetmelik ve diğer normatif hukuk konularına dair yetkililerle tam ve etkin bir iş birliği içerisinde olacağız.
Nevnes Digital AjansTCO Software